Trang chủ THU PHÁT VIDEO SANG QUANG

Bộ thu phát video chuyển đổi từ TVI/CVI/AHD/Analog sang quang, dùng cho những nơi lắp đặt camera có khoảng cách xa , tín hiệu không suy giảm.


Bộ chuyển đổi 1 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H1VF-T/R

Bộ chuyển đổi 1 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H1VF-T/R

Bộ chuyển đổi 1 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang  quang  BT-H1VF-T/R..

Đơn giá:: 966.000 vnđ

Bộ chuyển đổi 1 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H1V1DF-T/R

Bộ chuyển đổi 1 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H1V1DF-T/R

Bộ chuyển đổi 1 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang  quang  BT-H1V1DF-T..

Giá gốc: 1.159.000 vnđ
Chỉ còn: 1.159.000 vnđ

Bộ chuyển đổi 2 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H2VF-T/R

Bộ chuyển đổi 2 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H2VF-T/R

Bộ chuyển đổi 2 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang  quang BT-H2VF-T/R Bộ chuyển..

Đơn giá:: 1.062.000 vnđ

Bộ chuyển đổi 2 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H2V1DF-T/R

Bộ chuyển đổi 2 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H2V1DF-T/R

Bộ chuyển đổi 2 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang  quang BT-H2V1DF-T/R Bộ..

Đơn giá:: 1.255.000 vnđ

Bộ chuyển đổi 4 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H4VF-T/R

Bộ chuyển đổi 4 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H4VF-T/R

Bộ chuyển đổi 4 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang  quang BT-H4VF-T/R Bộ chuyển..

Đơn giá:: 1.593.000 vnđ

Bộ chuyển đổi 4 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H4V1DF-T/R

Bộ chuyển đổi 4 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H4V1DF-T/R

Bộ chuyển đổi 4 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang  quang BT-H4V1DF-T/R Bộ chuy..

Đơn giá:: 1.787.000 vnđ

Bộ chuyển đổi 8 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H8VF-T/R

Bộ chuyển đổi 8 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H8VF-T/R

Bộ chuyển đổi 8 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang  quang BT-H8VF-T/R Bộ chuyển..

Đơn giá:: 2.753.000 vnđ

Bộ chuyển đổi 8 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H8V1DF-T/R

Bộ chuyển đổi 8 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H8V1DF-T/R

Bộ chuyển đổi 8 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang  quang BT-H8V1DF-T/R Bộ..

Đơn giá:: 2.946.000 vnđ

Bộ chuyển đổi 16 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H16VF-T/R

Bộ chuyển đổi 16 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H16VF-T/R

Bộ chuyển đổi 16 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang  quang BT-H16VF-T/R Bộ chuy..

Đơn giá:: 6.432.000 vnđ

Bộ chuyển đổi 16 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H16V1DF-T/R

Bộ chuyển đổi 16 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H16V1DF-T/R

Bộ chuyển đổi 16 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang  quang BT-H16V1DF-T/R ..

Đơn giá:: 7.486.000 vnđ

Bộ chuyển đổi 32 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H32VF-T/R

Bộ chuyển đổi 32 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H32VF-T/R

Bộ chuyển đổi 32 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang  quang BT-H32VF-T/R Bộ chuy..

Đơn giá:: 19.754.000 vnđ

Bộ chuyển đổi 32 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H32V1DF-T/R

Bộ chuyển đổi 32 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang quang BT-H32V1DF-T/R

Bộ chuyển đổi 32 kênh Video 720P TVI/CVI/AHD/Analog sang  quang BT-H32V1DF-T/R ..

Đơn giá:: 20.913.000 vnđ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 12 (1 Trang)