ĐẦU GHI HÌNH KBVISION

 • p_18070_kbvision-kx-2k8104d4

  Đầu ghi hình HD 16 kênh KBVISION KX-8116D5

  8.500.000

  Đầu ghi hình HD 16 kênh KBVISION KX-8116D5
  – Đầu ghi hình HD (5 in 1) 16 kênh + 8 kênh IP.
  – Tích hợp kết nối cùng lúc CVI/ TVI/ AHD/ Analog/ IP (5 Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.

 • p_17544_kbvision-kx-7116d4

  Đầu ghi hình HD 16 kênh KBVISION KX-8216D5

  Đầu ghi hình HD 16 kênh KBVISION KX-8216D5
  – Đầu ghi hình HD (5 in 1) 16 kênh + 8 kênh IP.
  – Tích hợp kết nối cùng lúc CVI/ TVI/ AHD/ Analog/ IP (5 Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.

 • p_17526_kbvision-kx-7104td4

  Đầu ghi hình HD 4 kênh KBVISION KX-7104TD5

  3.400.000

  Đầu ghi hình HD 4 kênh KBVISION KX-7104TD5
  – Đầu ghi hình HD (5 in 1) 4 kênh + 1 kênh IP.
  – Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI/ TVI/ AHD/ Analog/ IP (5 Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.

 • p_17529_kbvision-kx-7104d4

  Đầu ghi hình HD 4 kênh KBVISION KX-8104D5

  2.700.000

  Đầu ghi hình HD 4 kênh KBVISION KX-8104D5
  – Đầu ghi hình HD (5 in 1) 4 kênh + 2 kênh IP.
  – Tích hợp kết nối cùng lúc CVI/ TVI/ AHD/ Analog/ IP (5 Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.

 • p_17529_kbvision-kx-7104d4

  Đầu ghi hình HD 8 kênh KBVISION KX-7108D5

  4.500.000

  Đầu ghi hình HD 8 kênh KBVISION KX-7108D5
  – Đầu ghi hình HD (5 in 1) 8 kênh + 2 kênh IP.
  – Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI/ TVI/ AHD/ Analog/ IP (5 Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.

 • p_17526_kbvision-kx-7104td4

  Đầu ghi hình HD 8 kênh KBVISION KX-7108TD5

  3.250.000

  Đầu ghi hình HD 8 kênh KBVISION KX-7108TD5
  – Đầu ghi hình HD (5 in 1) 8 kênh + 2 kênh IP.
  – Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI/ TVI/ AHD/ Analog/ IP (5 Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.

 • p_17529_kbvision-kx-7104d4

  Đầu ghi hình HD 8 kênh KBVISION KX-8108D5

  4.500.000

  Đầu ghi hình HD 8 kênh KBVISION KX-8108D5
  – Đầu ghi hình HD (5 in 1) 8 kênh + 4 kênh IP.
  – Tích hợp kết nối cùng lúc CVI/ TVI/ AHD/ Analog/ IP (5 Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.

 • p_17544_kbvision-kx-7116d4

  Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh KBVISION KX-7116D4

  6.740.000

  Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh KBVISION KX-7116D4
  – Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 2 kênh IP.
  – Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI/ analog/ IP (5Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.

 • p_17544_kbvision-kx-7116d4

  Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh KBVISION KX-7216D

  5.300.000

  Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh KBVISION KX-7216D
  – Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh.
  – Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI/ Analog/ IP (tối đa 2 ip 2.0 Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.

 • p_18070_kbvision-kx-2k8104d4

  Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh KBVISION KX-8116D4

  6.400.000

  Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh KBVISION KX-8116D4
  – Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 8 kênh IP.
  – Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI/ Analog/ IP (5 Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.

 • p_17544_kbvision-kx-7116d4

  Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh KBVISION KX-8216D4

  7.400.000

  Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh KBVISION KX-8216D4
  – Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 8 kênh IP.
  – Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI/ Analog/ IP (5 Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.

 • p_17544_kbvision-kx-7116d4

  Đầu ghi hình HDCVI 24 kênh KBVISION KX-7224D

  12.500.000

  Đầu ghi hình HDCVI 24 kênh KBVISION KX-7224D
  – Đầu ghi hình HDCVI 24 kênh.
  – Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI/ analog/ IP (tối đa 2 camera IP 2 Megapixel hoặc 4 camera IP 1.0 Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.

 • p_17544_kbvision-kx-7116d4

  Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-7232D4

  11.000.000

  Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-7232D4
  – Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh.
  – Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI/ Analog/ IP (tối đa 2 camera IP 2 Megapixel hoặc 4 camera IP 1.0 Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.

 • p_17559_kbvision-kx-8232d4

  Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-8232D4

  12.000.000

  Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-8232D4
  – Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh.
  – Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI/ Analog/ IP (tối đa 32 camera IP) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.

 • p_18070_kbvision-kx-2k8104d4

  Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh KBVISION KX-2K8104D4

  3.050.000

  Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh KBVISION KX-2K8104D4
  – Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh + 2 kênh IP.
  – Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI/ Analog/ IP (5 Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.

 • p_17526_kbvision-kx-7104td4

  Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh KBVISION KX-7104TD4

  1.550.000

  Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh KBVISION KX-7104TD4
  – Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +1 kênh IP.
  – Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI/ Analog/ IP (5 Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.

 • p_18070_kbvision-kx-2k8104d4

  Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh KBVISION KX-2K8108D4

  4.200.000

  Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh KBVISION KX-2K8108D4
  – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh + 4 kênh IP.
  – Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI/ Analog/ IP (5 Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.

 • p_18070_kbvision-kx-2k8104d4

  Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh KBVISION KX-2K8208D4

  6.000.000

  Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh KBVISION KX-2K8208D4
  – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh + 4 kênh IP.
  – Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI/ Analog/ IP (5 Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.

 • p_17529_kbvision-kx-7104d4

  Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh KBVISION KX-7108D4

  2.800.000

  Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh KBVISION KX-7108D4
  – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh +2 kênh IP.
  – Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI/ analog/ IP (5 Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.

 • p_17526_kbvision-kx-7104td4

  Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh KBVISION KX-7108TD4

  2.200.000

  Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh KBVISION KX-7108TD4
  – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh + 2 kênh IP.
  – Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI/ analog/ IP (5 Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.

 • p_17529_kbvision-kx-7104d4

  Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh KBVISION KX-8108D4

  3.600.000

  Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh KBVISION KX-8108D4
  – Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh + 4 kênh IP.
  – Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / Analog / IP (5 Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí.